Styret jobber ut fra følgende plan med tanke på prosjekt rehabilitering/vedlikehold av tak:

  • Tilbudsfrist 18.04.24, kl. 13.00.
  • Kvalitetssikring av tilbud og kontrollregning
  • Innen 3. mai: Innstille leverandør og kalle inn til ekstraordinær generalforsamling
  • 7. mai: Ekstraordinær generalforsamling med beslutning om opptak av lån, og trolig omfang av prosjekt (om nødvendig)

Det er det rådgivende ingeniørfirmaet Karl Knudsen AS som håndterer tilbudsmottak, beskrivelse av omfang og kvalitetssikring av tilbudene. 

Planlagt oppstart på prosjektet er i mai/juni i år, med planlagt ferdigstillelse i september 2025. Det vil bli arbeidet blokk for blokk. Det er ikke tatt stilling til hvor man starter og avslutter, men det er naturlig å jobbe seg fra en side mot en annen. 

Bakgrunnen for prosjekt rehabilitering/vedlikehold av tak, er forslaget fra Karl Knudsen AS til vedlikeholdsplan, gjennomgått og distribuert i oktober 2023, der de er tydelig på at takene i boligblokkene trenger vedlikehold og aller helst oppgradering - i løpet av relativt kort tid. 

Vi har kontaktet 6 banker for å få tilbud på lån, hvorav fire har gitt et tilbud og tre av tilbudene synes aktuelle. Planen er å presentere dette i forkant og på ekstraordinær generalforsamling 7. mai.

Opprinnelig ønsket vi å få med dette på ordinær generalforsamling, men dessverre rakk vi ikke det, og det er bakgrunnen for at vi planlegger for en ekstraordinær generalforsamling 7. mai.