Onsdag 18. og torsdag 19. oktober ble det gjennomført beboermøter i Søndre Halset Borettslag.

Formålet var å presentere tilstandsrapport og vedlikeholdsbehovet for de neste 10-12 årene, vurdert av det rådgivende ingeniørfirmaet Karl Knudsen AS.

I tillegg ble det presentert hvilke tiltak som foreslås utført (fordelt på -tiltak og bør-tiltak), og estimerte virkninger på felleskostnader og fellesgjeld for andelseierne de nærmeste årene. Det ble også orientert om status og mulige midler borettslaget sitter på for å finansiere vedlikeholdsbehovet, uten at dette utgjør noen betydelig andel. 

Styret har også sendt ut et dokument som omfatter informasjonen gitt i beboermøter 18. og 19. oktober om tilstandsrapport av boligmassen i borettslaget og foreslått vedlikeholdsplan fra Karl Knudsen AS. Dersom du er andelseier og ikke har fått det, kontakt styret.