Ordinær generalforsamling i Søndre Halset borettslag vil bli arrangert tirsdag 16. april klokka 19.00 i auditoriet på Byåsen videregående skole. 

Saksliste er sendt ut til samtlige andelseiere. 

Dersom du ønsker papirkopi av denne, eller ikke har fått innkalling, kontakt drift.