Vi vil med dette invitere andelseierne til

BEBOERMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLAN

Møtet vil finne sted på Selsbakk skole, kantina, på følgende tidspunkt:

  • Beboere i Vestre Hallsetvangen: Onsdag 18.10. klokka 18-20
  • Beboere i Østre Hallsetvangen: Torsdag 19.10. klokka 18-20

Agenda:

  • Bakgrunn for oppdatert vedlikeholdsplan
  • Gjennomgang vedlikeholdsplan ved Karl Knudsen AS
  • Tiltak som må gjøres og tiltak som bør gjøres, herunder tidsplan
  • Mulig utslag på felleskostnader og fellesgjeld ved ulike tiltak
  • Spørsmål fra og dialog med beboere

 

Det vil sendes ut en skriftlig oppsummering til andelseierne i etterkant av møtet.