Ved strømbrudd, som nå, vil ytterdørene til oppgangen stille seg i ulåst posisjon, og det vil ikke være verken mulig eller behov for å bruke adgangsbrikkene til ytterdørene til oppgangen.