Styret har besluttet å kjøpe inn beis og utstyr til alle i 1. etasje for vedlikehold av hagegjerde. Hagegjerdet vil bli vasket av drift, og instruksjoner om beising vil bli gitt alle sammen med utstyret og beisen. 

Drift vil følge opp dette, så kontakt post@sondrehalset.no for spørsmål vedrørende dette.