Borettslaget har Rammeavtaler med følgende bedrifter:

Carleif Elektro
som elektriker. 

Nordic bygg  som rørlegger.

Nordic bygg som snekker

NOHA som leverer brannsikrings utstyr.


Søndre Halset Borettslag AL - Postboks 3335 - 7027 - TRONDHEIM - E-post: post@sondrehalset.no
 sitemap
Admin