REGLER FOR HUSORDEN I BORETTSLAGET


Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget.

Husreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med reglene og overholder disse.

 

Orden og bruk av leiligheten

 • Mellom kl 23 og 06 skal det være alminnelig ro og orden. Det er da heller ikke tillatt å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin, støvsuger, etc i dette tidrommet. På søndager og helligdager skal det være alminnelig ro og orden hele døgnet.
 • Arbeider i leiligheten som medfører støy skal varsles naboene før arbeidene påbegynnes.
 • Eventuelle skader på leiligheten skal meddeles styret skriftlig umiddelbart etter at skaden oppdages.

 

Hunde- og kattehold

 • Det er tillatt å holde hund. Hundehold skal godkjennes av styret. Det er båndtvang på området. Dessuten vil en pålegge hundeeierne om å ta opp det fornødne etter sitt kjæledyr.
 • Det er kun tillatt med innekatter.

 

Orden og bruk av innvendige fellesarealer

 • Sykler, ski, kjelker, barnevogner m.m. skal plasseres i bod 1. etasje eller utvendig rom (tidligere søppelrom).
 • Det er ikke tillatt å oppbevare noe i inngang, trapp, trapperom eller i kjellergang utenfor bodene. Gjenstander plassert slike steder kan uten forvarsel bli fjernet.

 

Orden og bruk av utvendige fellesarealer

 • Biler skal kun parkeres på merkede plasser eller i garasje. Kjøring til og fra oppgang er bare tillatt i den grad det har med av- og pålessing å gjøre. Parkzone er gitt fullmakt til å bøtelegge den som bryter parkeringsreglene. Styret har fullmakt til å rekvirere borttauing av feilparert bil. Ellers henvises til egen instruks: ”Regler for parkering på borettslagets område.”
 • Parkering av buss, lastebiler ol er ikke tillatt på borettslagets område.
 • MC skal parkeres på henviste plasser.
 • Grøntanlegg skal tas vare på. Aktivitet som ødelegger grøntanleggene er ikke tillatt. Fotballsparking skal foregå på bane.
 • Det er ikke tillatt med bilvask, skifte av hjul, bilreparasjoner etc. foran inngangene. Fellesområdet ved vaktmestergarasjen skal benyttes.

 

Bruk av balkonger og terrasser

 • Det er ikke tillatt med grill med åpen flamme på balkong, terrasse og hageflekk. Elektrisk grill kan benyttes så lenge det ikke generer naboer.
 • Blomsterkasser hengt opp på gelender i 2. og 3. etasje skal vende innover.
 • Risting av matter, tepper, o.l. skal ikke foregå på balkong eller fra vindu, men ute på plenen.
 • Det er ikke tillatt å sette opp egne parabolantenner.
 • Det er ikke tillatt med beplantning inntil gjerde,rekkverk eller bygningsplater. Maks høyde på beplantning er 1 meter
 • Tørkestativ skal ikke overstige rekkverkhøyde
 • Veggmontert terrassevarmer tillates ikke

 

Renovasjon

 • Det plikter beboeren å gjøre seg kjent med retningslinjer fra Trondheim kommune. Søppel og avfall skal sorteres og behandles i henhold til disse retningslinjer.

 

Bruk av tørkerom og tørkeplasser

 • Tørkerommene skal holdes rene og kun benyttes til tørking av tøy.

 

Ansvar

 • Brudd på husordensreglene kan medføre krav om økonomisk erstatning eller pålegg om salg og/eller tvangsfravikelse.

 

Annet

 • Det henvises til borettslagets vedtekter og Lov om borettslag.last ned regler og vedtekter


Søndre Halset Borettslag AL - Postboks 3335 - 7027 - TRONDHEIM - E-post: post@sondrehalset.no
 sitemap
Admin