Ledige garasjer Det vil fortløpende bli utlyst ledige garasjer på korktavle i oppgangen.
Det skal sendes inn søknad på hver enkelt garasje og det må oppgis boansiennitet i søknaden .
Søknad sendes til post@sondrehalset.no


Ledige garasjer:
Innskudd for garasjer er på 8500,-
Leie for garasjer er på 300,- pr. mnd
Garasjer blir tildelt etter boansiennitet i henhold til beboerliste.
 
Søndre Halset Borettslag AL - Postboks 3335 - 7027 - TRONDHEIM - E-post: post@sondrehalset.no
 sitemap
Admin