Informasjon fra Styret


 

Systemnøkler og adgangsbrikker

 

Alle bestillinger av nøkler og adgangsbrikker håndteres av Boligbyggelaget Nye Trondheim. Se http://bblnt.no/ for bestillingsskjema med mer informasjon. Skjema kan også fås ved personlig oppmøte i driftsgarasjen.

Ved erstatning av tapte brikker må alle brikker tas med til kontoret i Kjøpmannsgt. 52. Dette for å slette adgang på brikker som er på avveie. 

 

Kabeltv

Telia har nå overtatt ansvaret for TV og internett. Har dere spørsmål eller problemer, kan dere ta kontakt med dem på Tlf: 21545454.


Befaring av leilighet ved salg

Ved salg av leiligheten skal den besiktiges av borettslaget. Ta derfor kontakt  på mob 48 06 07 22 eller mob 48 06 17 21. Besiktigelsen gjøres på dagtid med selger til stede.

Blomster

Styret vil hvert år sørge for blomster utenfor oppgangene og i urnerVedovner

Etablering av nye ildsteder eller endring av eksisterende ildsteder kan godkjennes etter søknad. Dette for å unngå at belastningen på det enkelte pipeløp blir for stor, og dermed risikere røykinnslag.

 

Varmepumper

Installering av varmepumper kan godkjennes etter søknad.Parkering på området 

Biler skal kun parkeres på merkede plasser eller i garasje. 

Gjesteparkeringen skal kun brukes av våre gjester.

Kjøring til og fra oppgang er bare tillatt i den grad det har med av- og pålessing å gjøre.


MC skal parkeres på henviste plasser
 
Parkeringsbevis
Parkzone As har ansvaret for parkeringsregulering på området, og de har fullmakt til å bøtelegge den som bryter parkeringsreglene. Det har blitt innført elektronisk gjesteparkeringsbevis på borettslagets gjesteparkering. Hver beboer har ansvaret for at sine gjester bruker dette. Biler som ikke er registrert, vil bli bøtelagt. Har noen parkert på parkeringsplassen din, ved mistet påloggingsinformasjon eller problemer med bruk av appløsningen ta kontakt med dem på
tlf. 978 16 204 eller epost sa@parkzone.no

 Beboere som har behov for å parkere utenfor oppgangene lengre enn 15 min, og ellers på borettslagets område, må ta kontakt med driftskontoret. Dette for å få utlevert parkeringsbevis som skal legges synlig i frontruten.

Elbil-lading

Borettslaget har avtale med Ohmia Charging. Beboere som ønsker plass tar kontakt direkte med Ohmia tlf. 46426000 eller www.ohmiacharging.no/bestilling.

 

 

Parkeringsregler_fra_1_11_2018.pdf

 


Utelåst?

Vi har innlåsingsavtale inkludert i bomiljøavtalen med med Securitas.

Ring 22 97 10 77

Tilhørighet til boenhet må dokumenteres med legitimasjon.

Kontorvakt

Styret har kontorvakt andre torsdag 
hver måned fra kl. 17:00 – 18:00.
Hvis man ønsker kontakt med styret,
kan man  også kontakte dem per brev eller mail ( styret@sondrehalset.no ) 


Søndre Halset Borettslag AL - Postboks 3335 - 7027 - TRONDHEIM - E-post: post@sondrehalset.no
 sitemap
Admin