Informasjon fra Styret


 

Systemnøkler og adgangsbrikker

 

Alle bestillinger av nøkler og adgangsbrikker håndteres av Boligbyggelaget Nye Trondheim. Se http://bblnt.no/ for bestillingsskjema med mer informasjon. Skjema kan også fås ved personlig oppmøte i driftsgarasjen.

Ved erstatning av tapte brikker må alle brikker tas med til kontoret i Kjøpmannsgt. 52. Dette for å slette adgang på brikker som er på avveie. 

 

Kabeltv

Telia har nå overtatt ansvaret for TV og internett. Har dere spørsmål eller problemer, kan dere ta kontakt med dem på Tlf: 21545454.


Befaring av leilighet ved salg

Ved salg av leiligheten skal den besiktiges av borettslaget. Ta derfor kontakt  på mob 48 06 07 22 eller mob 48 06 17 21. Besiktigelsen gjøres på dagtid med selger til stede.

Blomster

Styret vil hvert år sørge for blomster utenfor oppgangene og i urnerVedovner

Etablering av nye ildsteder eller endring av eksisterende ildsteder kan godkjennes etter søknad. Dette for å unngå at belastningen på det enkelte pipeløp blir for stor, og dermed risikere røykinnslag.

 

Varmepumper

Installering av varmepumper kan godkjennes etter søknad.Parkering på området 

Biler skal kun parkeres på merkede plasser eller i garasje. 


Gjesteparkeringen skal kun brukes av våre gjester.

Kjøring til og fra oppgang er bare tillatt i den grad det har med av- og pålessing å gjøre.


MC skal parkeres på henviste plasser
 
Parkeringsbevis
Parkzone As har ansvaret for parkeringsregulering på området, og de har fullmakt til å bøtelegge den som bryter parkeringsreglene. Det har blitt innført elektronisk gjesteparkeringsbevis på borettslagets gjesteparkering. Hver beboer har ansvaret for at sine gjester bruker dette. Biler som ikke er registrert, vil bli bøtelagt. Har noen parkert på parkeringsplassen din, ved mistet påloggingsinformasjon eller problemer med bruk av appløsningen ta kontakt med dem på
tlf. 978 16 204 eller epost ae@parkzone.no

 Beboere som har behov for å parkere utenfor oppgangene lengre enn 15 min, og ellers på borettslagets område, må ta kontakt med driftskontoret. Dette for å få utlevert parkeringsbevis som skal legges synlig i frontruten.

Elbil-lading

Borettslaget har avtale med Ohmia Charging. Beboere som ønsker plass tar kontakt direkte med Ohmia tlf. 46426000 eller www.ohmiacharging.no/bestilling.

 

REGLER FOR PARKERING PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE

Generell informasjon

Området til borettslaget er regulert som privatrettslig parkering. Det vil si at det kun er tillatt å parkere registrerte biler på merkede plasser.

Parkeringen blir kontrollert av Parkzone, som har fullmakt til å utstede gebyr for feil parkering. Feilparkerte biler er biler parkert utenfor merket område, biler parkert på parkeringsplass som disponeres av en annen andelseier eller ureglementert bruk av gjesteparkering.

Kjøring til og fra oppgang er bare tillatt i den grad det har med av- og pålessing å gjøre. Man har da lov til å stå utenfor oppgangen i maks 15 min. Har man behov for å parkere utenfor oppgangene lengre enn 15 min, og ellers på borettslagets område, må man ta kontakt med drift. Håndverkerbiler med logo trenger ikke parkeringsbevis mellom 07:00-16:00, så lenge de utfører oppdrag i borettslaget.

Parkeringsplasser og garasjer er en del av borettslagets eiendom og forvaltes av styret i borettslaget. Verken parkeringsplasser eller garasjer følger leiligheten.

Ladestasjoner eies og administreres av Ohmia charging. Lading er kun tillatt på Ohmias ladestasjoner.

Regler for bruk av gjesteparkeringen

Det er innført digitalt gjestebevis (Park-care) på borettslagets gjesteparkering. Biler som ikke er registrert i Park-care systemet, vil bli bøtelagt etter gjeldende satser. Fastboende som bruker gjesteparkeringen vil bli bøtelagt. Ved særskilte behov kan drift kontaktes.

Regler for tildeling og disponering av parkeringsplass, ladeplass, eller garasje

Regelen er at beboere kun disponerer parkeringsplass, ladeplass eller garasje, tildelt av drift.

For å disponere parkeringsplass eller garasje, må det betales leie som fastsettes av styret. Det er 1 kalendermåned oppsigelse av plassene. Manglende innbetaling medfører oppsigelse. Det presiseres at det ikke er tillatt med bruk av kupevarmer i garasje. Det skal heller ikke tilkobles varmeovner, hvitevarer eller lignende i garasjene. Brudd på disse reglene vil medføre oppsigelse av garasje.

Garasje tildeles etter søknad og annonseres på oppslagstavle i oppgangene. Tildeling skjer etter bo ansiennitet.

Regelen for leie av garasje er at den skal benyttes til registrert bil. Styret kan si opp leieforhold på saklig grunnlag, hvis garasjen brukes til andre formål enn bilparkering.

Det er ikke tillatt å parkere uregistrerte motorkjøretøy på borettslagets område. Dette gjelder også registrerte lastebiler og busser.

Eiere av tilhengere, campingvogner og bobiler skal søke drift om tillatelse til å få parkere på eget område for disse kjøretøyene, mot leie fastsatt av styret.

Det er ikke tillatt å parkere moped, mc, firhjuling etc. foran oppgangene eller i hagen. Disse skal parkeres på mc parkeringen eller det skal søkes om egen parkeringsplass. Gjester henvises til mc parkeringen.

Ved særskilte behov kan styret fatte vedtak som avviker fra parkeringsreglementet. Parkeringsplassen/garasjen er da oppsigelig fra styret sin side på kort varsel. Styret skal begrunne oppsigelsen.

Styret

Nye parkeringsregler gjelder fra 01.01.2022

 

 

 


Utelåst?

Vi har innlåsingsavtale inkludert i bomiljøavtalen med med Securitas.

Ring 22 97 10 77

Tilhørighet til boenhet må dokumenteres med legitimasjon.

Kontorvakt

Styret har kontorvakt andre torsdag 
hver måned fra kl. 17:00 – 18:00.
Hvis man ønsker kontakt med styret,
kan man  også kontakte dem per brev eller mail(styremail@sondrehalset.no) 


Søndre Halset Borettslag AL - Postboks 3335 - 7027 - TRONDHEIM - E-post: post@sondrehalset.no
 sitemap
Admin