Borettslaget har Rammeavtaler med følgende bedrifter:

Carleif Elektro
som elektriker. 

Nordic bygg  som rørlegger.

TrePro som snekker

NOHA som leverer brannsikrings utstyr.