Telefonliste over andre nyttige kontakter


Navn / Firma

Telefon

Mobil / Vakttelefon

Avtaler har vi med dem

Boligbyggelaget
Nye Trondheim

973 06 504

 

 

Parkzone 

978 16 204

978 16 204

Ansvar for parkeringskontroll 

Get

21545454

21545454

Ansvar for kabeltv

 

            Rent miljø


 

 

 

 

Ansvar for trappevask

Nokas

02580

916 45 956

Har reservenøkkel til leilighetene

Låsfixern

 

920 61 000

Låssmed i tilfelle defekt låskasse

Carleif Elektro

73 82 88 80

901 20 640/39

Rammeavtale elektriker

Nordic Bygg

 

93426006

Rammeavtale rørlegger

 Trepro   930 29 383
 Rammeavtale snekker