Forkjøpsrett


All annonsering av forkjøpsrett bli lagt ut fortløpende på Boligbyggelaget nye Trondheim sin hjemmeside  ( http://www.bblnt.no/forkjoepsrett ).